Stavební izolace OK

Zemní izolace

Izolace základů

Izolace proti radonu

Izolace proti ropným produktům

Zemní izolace (izolace základů) provádíme především z fólií PVC , PEHD. Používáme fólie převážně FATRAFOL , ALKORPLAN, aj.

Také ochranné a separační geotextílie včetně případných kotevních prvků.

Pokud se jedná zároveň o izolace proti radonu, navrhneme typ izolací a systém provedení dle naměřených hodnot radonového rizika s ohledem na již provedenou nebo neprovedenou úpravu odvětrání podloží.

Na izolace proti ropným produktům používáme fólie PEHD nebo speciální měkčené fólie PVC např. FATRAFOL 806. Napojení na lapače provádíme pomocí vyrobených manžet a odpovídajícího lepicího tmelu. Svislé izolace zajišťujeme lištami pod izolaci nebo přes v závislosti na druhu použitého materiálu. Ochranné a separační textílie jsou součástí systému.

Hotové projekty