Stavební izolace OK

Hydroizolace staveb

Provádíme rekonstrukce a hydroizolace plochých střech nebo střech s mírným spádem, rekonstrukce teras a balkonů, izolace proti vlhkosti a radonu nebo izolace bazénů a zahradních jezírek.

Naše služby

Hydroizolace plochých střech

Opravy a montáže nových střešních plášťů včetně zateplení. Jsme vybaveni na svařování i kotvení nejlepší dostupnou technikou.

Terasa po rekonstrukci

Izolace teras a balkonů

Technologie izolace teras a izolace balkonů je obdobná jako u střech. Dokážeme velmi dobře opravit staré terasy a balkóny. Trvanlivost takto provedené terasy nebo balkónu je zajištěna více jak 30 let.

Rekonstrukce bazénu

Izolace jezírek a bazénů

Na izolace jezírek a bazénů jsou vyráběny fólie přímo určené pro tento druh použití. Pro bazény jsou vyrobeny fólie navíc s určitými povrchovými úpravami a barevným vzhledem.

Izolace jímky

Zemní izolace

Zemní izolace (izolace základů) provádíme především z fólií PVC , PEHD.Používáme fólie převážně FATRAFOL , ALKORPLAN, aj. Také ochranné a separační geotextílie včetně případných kotevních prvků.

Izolace proti radonu

Pokud se jedná zároveň o izolace proti radonu, navrhneme typ izolací a systém provedení dle naměřených hodnot radonového rizika s ohledem na již provedenou nebo neprovedenou úpravu odvětrání podloží.

Izolace rezervoáru na vodu

Izolace proti ropným produktům

Na izolace proti ropným produktům používáme fólie PEHD nebo speciální měkčené fólie PVC např. FATRAFOL 806.

Pokládka a montáž hydroizolací

Máme již 20 let zkušeností v oboru, a proto můžeme nabídnout vyzkoušené materiály s dlouholetou životností a mnoholetou zárukou.

Hotové projekty