Stavební izolace OK

Hydroizolace střech

Hydroizolace plochých střech včetně jejich zateplení

Rekonstrukce střešních plášťů plochých střech

Rekonstrukce střešních plášťů střech s mírným spádem

Provádíme pokládku a montáž hydroizolací jak u novostaveb tak i rekonstrukce starších objektů. Jedná se především o rekonstrukce střešních plášťů plochých střech nebo střech s mírným spádem včetně zateplení.

Jako hlavní hydroizolaci používáme PVC fólie. Nejčastěji jsou to střešní vyztužené fólie PROTAN,DEKPLAN, SIKAPLAN, FATRAFOL apod. spolu s podkladními textíliemi Filtek, Izoltech apod.

Veškeré klempířské prvky jsou samozřejmou dodávkou. Jedná se o prvky z fóliového nebo jiného plechu podle konstrukční potřeby.

Kotevní prvky navrhujeme podle výsledků tahové zkoušky a tloušťky případné tepelné izolace. Svařování fólií provádíme svařovacími agregáty Leister. Jsme vybaveni na svařování i kotvení nejlepší dostupnou technikou.

Fóliový izolační systém lze použít na střechy nové i na rekonstrukce bez demontáže původní krytiny. Střechy mohou být zateplené, zásypové.
1. bez zatížení (mechanicky kotvená izolace)
2. se zatížením (dlažba, kačírek)

Hotové projekty